A iPROJECTA us oferim estudis per a l’avaluació, la gestió i la implantació de tots els serveis i fem  projectes relacionats amb el medi ambient i el territori.

 • Adequació i recuperació de senders.
 • Senyalitzacions.
 • Creació i adequació d’àrees de lleure, miradors, zones verdes d’interpretació, aparcaments, condicionament de fonts, rehabilitació de cabanes de pastor, etc.
 • Estudis d’Impacte i Integració Paisatgística (EIIP).
 • Catàlegs de béns paisatgístics.
 • Cartes de paisatge.
 • Projectes de rehabilitació d’espais degradats.
 • Projectes de restauració del paisatge.
 • Avaluació ambiental d’activitats.
 • Avaluació ambiental de plans i programes.
 • Avaluació ambiental de projectes.
 • Estudis de vegetació i fauna.
Obrir el xat
Necesites ajuda?
iProjecta.com
Hola! Benvingut a iProjecta! En que et podem ajudar?